nikko
VI | EN

DẦU ĐỘNG CƠ CAO CẤP

DẦU NHỚT CAO CẤP CHO ĐỘNG CƠ DIESEL VÀ XĂNG

NIKKO AGRI SUPER UDT OIL

sae 15w40 api:cf4/sl

NIKKO AGRI ENGINE OIL

sae 20w50 api:cf4/sl

NIKKO SIGMA

sae 15w40 api: cf4/sl

NIKKO SIGMA TURBO

SAE 20W50 API: CF4/SL

NIKKO PLATINUM TURBO

SAE 20W50 API: CI-4/SL