nikko
VI | EN

dầu nhớt dành cho động cơ xe máy

dầu nhớt cao cấp cho động cơ xăng

Nikko Delta 4T

sae 20w50 - api: sg

Nikko scooter delta 4t

sae 20w50 - api: sJ

Nikko sigma Extra

sae 10w40 - api: sL

Nikko sigma Extra

sae 20w50 - api: sL

Nikko sigma special

sae 10w40 - api: sn

Nikko sigma special

sae 20w50 - api: sn

nikko delta 2t

jaso fC - API: tc

nikko delta 2t

jaso fb