nikko
VI | EN

DẦU ĐỘNG CƠ Ô TÔ

DẦU NHỚT CAO CẤP CHO ĐỘNG CƠ XE Ô TÔ

NIKKO DELTA 4T

sae 20w50 api: se/cc

NIKKO DELTA 4T

sae 15w40 api: sg/cd

NIKKO SIGMA

sae 15w40 api: cf4/sl

NIKKO PLATINUM TURBO

SAE 20W50 API: CI-4/SL